Hussein Fuhejd, šiijski alim iz provincije Ahsa(KSA). Drži hutbe i predavanja u šiijskim husejnijama u provinciji Ahsa (KSA) kao i u Kuvajtu i... Šehadet nije od temelja dvanaestoimamijskog šiizma

 

Hussein Fuhejd, šiijski alim iz provincije Ahsa(KSA). Drži hutbe i predavanja u šiijskim husejnijama u provinciji Ahsa (KSA) kao i u Kuvajtu i Iraku. Njegove hutbe i predavanja se prenose na nekim satelitskim kanalima a pogotovo na kanalu al-awhad.tv. Nakon što je 7. Novembra 2013. godine u jednoj šiijskoj džamiji u Kuvajtu održao hutbu u kojoj je vrijeđao ashabe i majke vjernika, vlada ove države ga je istjerala i zabranila mu ulazak u Kuvajt.