Šejh Tabersi, e-Ihtidžaž 2/25, Menšuraatuš-šerifir-rida, Izdavač: štamparija “Šerijat” Huzejm ibn Šurejk el-Esedi je rekao: „Kad je Ali ibnul-Husejn, Zejnul-abidin došao sa ženama iz Kerbele, a... Samozvane šiije Ehli-Bejta, prvo ih izdaju, pa ih onda oplakuju

Samozvane šiije Ehli-Bejta, prvo

Šejh Tabersi, e-Ihtidžaž 2/25, Menšuraatuš-šerifir-rida, Izdavač: štamparija “Šerijat”

Huzejm ibn Šurejk el-Esedi je rekao: „Kad je Ali ibnul-Husejn, Zejnul-abidin došao sa ženama iz Kerbele, a bio je bolestan, okupile su se žene iz Kufe pocijepane odjeće u predjelu prsa, s njima su bili i muškarci, i svi su plakali, pa je Zejnul-abidin, alejhis-selam, tihim glasom, jer ga je iscrpila bolest, kazao: „Ovi nas oplakuju, a ko nas je ubio do oni?!“