„Generalno, vjerujem da je u domenu naučnog istraživanja potrebno potvrditi: Prvo, ko je stvarni autor poznatih historijskih djela, kao što su El-Gajbe, Ikmaulud-din, El-Iršad,... Samo za četiri šiijske knjige se pouzdano zna ko su im autori

f161a00c-377c-40e1-8b21-513b7b957ddd

„Generalno, vjerujem da je u domenu naučnog istraživanja potrebno potvrditi: Prvo, ko je stvarni autor poznatih historijskih djela, kao što su El-Gajbe, Ikmaulud-din, El-Iršad, El-Fusulul-muhtara. Uz to, treba utvrditi (dokazati) da u njih ništa nije ubačeno ili iz njih izbačeno ili prepravljeno. A to je vrlo težak i nemoguć zadatak, jer u šiijskom nasljeđu ne postoje knjige za koje se može s pouzdanošću reći da su autorska djela osoba kojima su pripisane, osim četiri hadiska djela: El-Kafi, Men la hajduruhul-fekih, Et-Tehzib i El-Istibsar, koje učenjaci prenose jedan od drugog.“

Ahmed El-Katib, El-Imamul-Mehdi – Hakika tarihijje em feradijje felsefijje, str. 147.