353 – 6 Sadik, alejhis-selam, je rekao: “Kad bih rekao da je ostavljač tekijje (dvoličnjaštva) jednak ostavljaču namaza, kazao bih istinu.” Men la... Samo u duodecimalnom šiizmu: ne biti dvoličnjak je kao ne klanjati namaz

15174477_1726459881014023_976872754_n

 

353 – 6 Sadik, alejhis-selam, je rekao: “Kad bih rekao da je ostavljač tekijje (dvoličnjaštva) jednak ostavljaču namaza, kazao bih istinu.”

Men la jahduruhul-fekih, 2/80. Izdavač: Darus-Sab i Darut-Tearuf lil-matbuat