354 – 7 i rekao je, (Sadik) alejhis-selam:  “Nema vjere onaj ko se ne služi tekijjom (dvoličnjaštvom).” Men la jahduruhul-fekih, 2/80. Izdavač: Darus-Sab i... Samo u duodecimalnom šiizmu: Biti dvoličnjak znači biti vjernik

15174477_1726459881014023_976872754_n-2

354 – 7 i rekao je, (Sadik) alejhis-selam:  “Nema vjere onaj ko se ne služi tekijjom (dvoličnjaštvom).”

Men la jahduruhul-fekih, 2/80. Izdavač: Darus-Sab i Darut-Tearuf lil-matbuat