Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, Furu’ul-Kafi, Kitabul-ešribe. 6/391. Nekolicina naših ashaba od Ahmeda ibn Muhammeda od Abdullaha ibn Ibrahima el Meda’inija od Ebul-Hasana, alejhis-selam, da... Rijeke mogu vjernice i rijeke nevjernice kod šiija

Rijeke mogu biti vjernice i nevjernice

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, Furu’ul-Kafi, Kitabul-ešribe. 6/391.

Nekolicina naših ashaba od Ahmeda ibn Muhammeda od Abdullaha ibn Ibrahima el Meda’inija od Ebul-Hasana, alejhis-selam, da je rekao: „Dvije su rijeke vjernice, a dvije su nevjernice. Dvije vjernice su Eufrat i egipatski Nil, a dvije nevjernice su Tigris i rijeka Belh.“