“Imamije-isnaašerije su mnogo bolji od njih (tj. ismailija), jer među imamijama, i pored ogromnog neznanja i zablude, ima osoba koje su muslimani i vanjštinom... Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje

ibnTejjmije ORG

“Imamije-isnaašerije su mnogo bolji od njih (tj. ismailija), jer među imamijama, i pored ogromnog neznanja i zablude, ima osoba koje su muslimani i vanjštinom i nutrinom, koji nisu zindici ni munafici, ali su u neznaju i zabludi i slijede svoje prohtjeve. A što se tiče njih, njihovi veliki autoriteti, koji su svjesni istine o njihovoj batinijskoj da‘vi, su zindici i munafici, a obični sljedbenici koji nisu svjesni suštine njihove batinijske sekte mogu biti muslimani.”

Šejhul-islam – Tekijuddin ibn Tejmijje, r.h.m.Minhadžus-sunne en-Nebewijje, 2., 452/453. Valoroizacija dr. Muhammed Rešad Salim, prvo izdanje, 1986.