Ebu Hamza es-Sumali prenosi da je Ebu Džafer, alejhis-selam, rekao: “Islam je sagrađen na pet: obavljanju namaza, davanju zekata, hadža Bejtullaha, posta mjeseca ramazana... Primjer šiijskog falsificiranja hadisa:  Na čemu se temelji islam kod šiija-isnaašerija?

primjer falsificiranja

Ebu Hamza es-Sumali prenosi da je Ebu Džafer, alejhis-selam, rekao: “Islam je sagrađen na pet: obavljanju namaza, davanju zekata, hadža Bejtullaha, posta mjeseca ramazana i vilajeta nama ehli- bejtu. Pa, je u prvo četvero dao olakšicu, a u vilajetu nije dao olakšicu. Onaj ko nema imetka nije dužan dati zekat, onaj ko nema imetka nije dužan obaviti hadž, onaj ko je bolestan može klanjati sjedeći i nepostiti ramazan. Ali, vilajet je obavezan i za zdravog i za bolesnog, i za onoga koji ima imetka i za onoga koji nema imetka.”

Saduk, El-Hisal, 1/278. Izdavač: Muessesetun-nešril-islami, Kom el-Mušerrefe.