U hadisu koji je prihvatljiv (mu‘teber) od imama Sadika, alejhis- selam, da je rekao: “Kad se rodio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, nekoliko... Prema šiijama, Poslanika a.s, svojim grudima dojio je njegov amidža Ebu Talib

U hadisu koji je prihvatljiv (mu‘teber) od imama Sadika, alejhis- selam, da je rekao: “Kad se rodio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, nekoliko dana nije mu doneseno mlijeko da ga konzumira, pa ga je Ebu Talib prislonio na svoja prsa i Uzvišeni mu je u njih poslao mlijeko, pa ga je nekoliko dana tako dojio, dok Ebu Talib nije pronašao Halimu Sa‘dijju i predao joj ga.”

Abbas el-Kummi, Muntehal-amal fi tevarihin-Nebijji vel-al, str. 27.