Video koji pokazuje da je ekstremni saudijski klerik ispoljavao otvoreno neprijateljstvo prema ashabima, radijallahu anhum, kao i prema muslimanima ehlu-sunneta. Pravo lice Nimr el-Nimr-a! Šta je propovijedao?

Video koji pokazuje da je ekstremni saudijski klerik ispoljavao otvoreno neprijateljstvo prema ashabima, radijallahu anhum, kao i prema muslimanima ehlu-sunneta.