P … pa su se okupili pred vratima i rekli: “Dozvoli nam da uđemo kod Allahovog Poslanika”, pa im je rekao: “On je u... Poslanikova, s.a.v.s., pohvala ensarija u Biharul-envar, koju šiijski kler krije od šiijskih masa

P

… pa su se okupili pred vratima i rekli: “Dozvoli nam da uđemo kod Allahovog Poslanika”, pa im je rekao: “On je u nesvjesti i kod njega su njegove supruge”, pa su zaplakali.

Allahov Poslanik čuo je plač i upitao: “Ko su ti?” Odgovorili su mu: “Ensarije.” Upitao je “Ko je ovdje od mog ehli bejta?” Rekoše mu: “Alija i Abbas.” Pozvao ih je i izašao oslanjajući se na njih dvojicu, pa se naslonio na jedan od drvenih stubova svoje džamije – a bio je to stub od palminog debla – i ljudi su se sakupili, pa je održao govor u kojem je rekao: “Nije umro vjerovjesnik a da nije ostavio iza sebe ostavštinu, a ja vam ostavljam dvije dragocjenosti, Allahovu knjigu i moj ehli bejt, pa ko ih izgubi, Allah će ga učiniti izgubljenim.

I zaista, ensarije su moja zajendica kod koje sam našao utočište. I ja vam zaista oporučujem da budete bogobojazni i da im (ensarijama) činite dobro, pa prihvatiti dobro dobrog među njima i prijeđite preko lošeg što učini loši među njima.”

Medžlisi, Biharul-envar, 28/177.
Izdavač: Muessesetul-vefa, Bejrut, Liban.