Od imama el-Bakira da je rekao: “Ko god posjeti Husejna na Dan ašure, sjedeći kod njega dok ne počne plakati, srešće Allaha na Sudnjem... Posjeta Kerbeli na Dan ašure vrijedna kao dva miliona hadževa, dva miliona umri i dva miliona bitaka sa Poslanikom a.s.

Od imama el-Bakira da je rekao: “Ko god posjeti Husejna na Dan ašure, sjedeći kod njega dok ne počne plakati, srešće Allaha na Sudnjem danu, a nagrada će mu biti u vrijednosti dva miliona hadževa, dva miliona umri i dva miliona bitaka. A vrijednost svakog tog hadža, umre i bitke je kao hadž, umra i bitka sa Allahovim Poslanikom i upućenim imamima.

Kamil ez-Zijarat, str. 577/578 (Zbirka hadisa o vrijednostima i načinu posjete kaburova)

Ebul Kasim Džafer ibn Muhammed ibn Musa (Ibn Kulajveh)