Poglavlje: Zijaret (posjeta kaburu) na dan Ašure*, prije zalaska sunca… *Od Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Ko god posjeti kabur Husejna ibn Alija, alejhis-selam,... Posjeta Husejnovom r.a. kaburu, isto što i posjeta Allahovom Aršu

Poglavlje: Zijaret (posjeta kaburu) na dan Ašure*, prije zalaska sunca…

*Od Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Ko god posjeti kabur Husejna ibn Alija, alejhis-selam, na dan Ašure, priznajući njegova prava, biće kao onaj ko je posjetio Allaha na njegovom Aršu (prijestolju).

Autor: Šejh el-Mufid Knjiga: el-Mazar (Manasik el-Mazār), str. 203.