Poglavlje 18: Uistinu onaj ko posjeti Husejnov, a.s. kabur, jednak je onom ko je posjetio Allaha na Njegovom Aršu Prenosi Bešir ed-Dahan da je... Posjeta Husejnovom kaburu isto što i posjeta Allahu na Njegovom Aršu

Poglavlje 18: Uistinu onaj ko posjeti Husejnov, a.s. kabur, jednak je onom ko je posjetio Allaha na Njegovom Aršu

Prenosi Bešir ed-Dahan da je čuo Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis- selam, kako kaže : “Onaj ko na dan Arefata posjeti Husejnov, alejhis- selam, kabur, kao da je posjetio Allaha na Njegovom Aršu.”

Autor: Muhammed el-Istihbanat

Knjiga: Nurul-ujuni fil-mešji ila zijareti kabril-Husejni, str. 49.

Štamparija: Darul-mizan