Pokajanje Adnana Ibrahima – šokantno priznanje istine o ashabima, radijallahu anhum!