Peto: Njegove riječi: “I kao što nije dozvoljeno ubiti oponenta i otuđiti njegov imetak, tako nije dozvoljeno kaljati njegovu čast.”, su višak prema onome... (Poglavlje) O tome da oponent  (svako ko nije duodecimalni šiija) nije musliman po suštitni i da je  oponent po istom tome (po suštini) nevjernik

12903645_1579939655666697_466632370_o

Peto: Njegove riječi: “I kao što nije dozvoljeno ubiti oponenta i otuđiti njegov imetak, tako nije dozvoljeno kaljati njegovu čast.”, su višak prema onome što mi je poznato: da predaje dozvoljavaju njegovo ubijanje i otuđivanje njegovog imetka…

Fekih i muhaddis Jusuf el-Bahrani, El-Hadaikun-nadira fi ahkamil-itretit-tahira, str. 138. Izdavač: Darul-adva, Bejrut.