Ibn Babevejh el-Kummi, el-Mukni’, Babul-Mut’a, Izdavač: Mussesetul-Imamil-Hadi I kad čovjek upražnjava mut’a želeći sevap od Allaha, oponirajući onima koji ga (mut’a) ne priznaju, za... Podsticanje žena na razvrat pod plaštom vjere

Podsticanje žena na razvrat pod plaštom vjere

 

Ibn Babevejh el-Kummi, el-Mukni’, Babul-Mut’a, Izdavač: Mussesetul-Imamil-Hadi

I kad čovjek upražnjava mut’a želeći sevap od Allaha, oponirajući onima koji ga (mut’a) ne priznaju, za svaku riječ koju joj progovori Allah će mu upisati dobro djelo, kad pruži ruku prema njoj, Allah će mu za to upisati dobro djelo, kad joj se približi (započne seks) Allah će mu time oprostiti grijeh, a kad se okupa, Allah će mu oprostiti onoliko koliko vode prođe niz svaku pojedinu dlaku. I rekao je Allahov Poslanik, sallalalhu alejhi ve alihi: „Stigao mi je Džibril i kazao mi: „O Muhammede! Allah je rekao: „Oprostio sam (grijehe) ženama iz tvog ummeta koje prakticiraju mut’a.“