Šiijski šejh Abdulkerim el-Gizzi prepričava događaj za kojeg kaže da mu se desio u Saudijskoj Arabiji tokom hadža. Na putu iz Mekke prema Medini... Pobuna majmuna

Šiijski šejh Abdulkerim el-Gizzi prepričava događaj za kojeg kaže da mu se desio u Saudijskoj Arabiji tokom hadža. Na putu iz Mekke prema Medini jedno od vozila koje je prevozilo hadžije udarilo je majmuna koji je uslijed posljedica udara preminuo. Ostatak majmuna tri dana je protestovao, blokirajući glavnu putnu komunikaciju. Razbijali bi šajbe na svakom autu koje bi pokušalo proći. Nakon tri dana obustavili su proteste i odblokirali cestu.