Husejn ibn ebi Gandar veli: Čuo sam Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis- selam, da je o sovi rekao: “Je li je iko od vas... Pobožna šiitkinja – sova, žalosna zbog Husejna po vazdan posti i po cijelu noć za njim nariče

zalosna sova

Husejn ibn ebi Gandar veli: Čuo sam Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis- selam, da je o sovi rekao: “Je li je iko od vas vidio tokom dana?” Rečeno mu je: “Gotovo da se ne pojavljuje danju, i samo se noću pojavljuje.” On reče: “Ona (sova) se zaista gnijezdila u građevinama sve dok nije ubijen Husejn, aljehis-selam, kada se zarekla da se više nikad neće gnijezditi u građevinama i da će se samo u ruševinama gnijezditi. I ona svaki dan posti žalosna sve do noći, pa kada nastupi noć nariče za Husejnom, alejhis-selam, sve dok ne svane.”

Kamiluz-zijarat, str. 199. Izdavač: Darus-surur.