Perzijsko-medžusijski korijeni šiijskog Mehdije Perzijsko-medžusijski korijeni šiijskog Mehdije
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Bihar el-Envar, tom 51. str. 164. Nakon što su perzijanci poraženi u bitci kod Kadisijje, Kisra bjaše obaviješten o tome, te da... Perzijsko-medžusijski korijeni šiijskog Mehdije

Kisra

Muhammed Bakir el-Medžlisi, Bihar el-Envar, tom 51. str. 164.

Nakon što su perzijanci poraženi u bitci kod Kadisijje, Kisra bjaše obaviješten o tome, te da je Rustem zarobljen. Mislio je da su Rustem i perzijanci ubijeni, dok ga nisu obavijestili o gubitku oko 50.000. Na to, pobježe ka svojim i stade ispred kapije svog dvora el-Iwan-a, te reče: “Mir neka je na tebe o Iwan! S ovog mjesta ću te napustiti i mjesto gdje ću te ponovo sresti. Ja ili neko od mog potomstva!” Sulejman el-Zulejmi uđe kod ebu Abdullaha(imam Sadik) i upita ga o tome. Pitao sam ga: “Šta on to misli sa ‘neko od mog potomstva’”? Imam Sadik reče: “To nije niko drugi do onaj koji će se Allahovom voljom uzdići(šiitski Mehdi), šesti od potomaka moga oca, Yazgard(Kisra) ga je iznjedrio, on je njegov potomak!”