Odgovor na potvoru da je Muavija, radijallahu anhu, pio alkohol (vino) Odgovor na potvoru da je Muavija, radijallahu anhu, pio alkohol (vino)
Odgovor na potvoru da je Muavija, radijallahu anhu, pio alkohol (vino)