El-Hadž Mirza Husejn ibn Muhammed Teki en-Nuri, el-Fajdul-kudsi fi terdžemetil-allametil-Medžlisi, str. 250.-251. “Naš mevlana Hajder Ali ibnul-Mevla Mirza Muhammed eš-Širvani bio je vrijedan, ugledan i... O ugošćavanju sunija

O ugošćavanju sunija

El-Hadž Mirza Husejn ibn Muhammed Teki en-Nuri, el-Fajdul-kudsi fi terdžemetil-allametil-Medžlisi, str. 250.-251.

“Naš mevlana Hajder Ali ibnul-Mevla Mirza Muhammed eš-Širvani bio je vrijedan, ugledan i poštovan alim, što smo saznali iz njegovih opsaki na el-Mesalik i drugih djela, koje, iako malobrojne, ukazuju na vrijednost njihovog autora. Uglavnom, on je od ehlil-fadla, i uz to što je bio zahid (asketa) i bogobojazan… Čuo sam našeg cijenjenog učitelja i oslonca, ponosnog i velikog alima, mevlana Alija Asgara kako priča da je proklinjao sve učenjaka osim velikog učenjaka es-Sejjid el-Murteda i svog oca. Nepobitno je utvrđeno da je ugošćavao ehli-sunnet u svojoj kući i strpljivo bi čekao priliku da učini ono što želi, pa bi uzimao nož u ruku, koja je drhtala jer je imao oko devedeset godina, i ubijao bi ih krajnje brutalno. A hajderije, njegovi sljedbenici, kada bi postili i poželjeli da se iftare halalom, odlazili bi u dućane ili u kuće ehli-sunneta, pa bi nešto ukrali i time se iftarili.