Ebu Džafer Muhammed ibn ‘Ali ibn Babawih el-Kummi(Šejh Saduk), Ileluš-šera’i’, str. 601. 58. … Davud ibn Firkad je rekao: „Rekao sam Ebu Abdullahu, alejhis-selam: „Šta... O ubijanju sunija i pljačkanju njihovog imetka

o ubijanju sunija i pljackanju njihovog imetka

Ebu Džafer Muhammed ibn ‘Ali ibn Babawih el-Kummi(Šejh Saduk), Ileluš-šera’i’, str. 601.

58. … Davud ibn Firkad je rekao: „Rekao sam Ebu Abdullahu, alejhis-selam: „Šta kažeš za ubijanje nasibije.“, pa je kazao: „Halal ga je ubiti, ali se plašim za tebe. Nego, ako mogneš srušiti na njega zid ili ga ugušiti u vodi, a da niko ne može posvjedočiti protiv tebe – učini to.“ Rekao sam: „A šta kažeš za njegov imetak?“ rekao je: „Uzmi koliko god možeš.“ 60. … Od Ebu Abdullaha, alejhis-selam, da je rekao: „Nije nasibija onaj ko gaji neprijateljstvo i mržnju prema nama ehli bejtu, jer nećeš naći čovjeka da kaže „Ja mrzim Muhammeda i Muhammedovo potomstvo.“, nego je nasibija onaj ko gaji neprijateljstvo i mržnju prema vama, a zna da ste vi naše pristalice i naše šiije.“