U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog

Web-portal siizamotvoreno.com je neprofitabilni edukativno-islamski portal, koji je oformljen s ciljem upoznavanja bosanske javnosti sa zabludama šiija i šiizma, metodom prezentacije izvorne šiijske literature, govora i fetvi istaknutih šiijskih autoriteta. Pored temeljnih razlika u akaidskim načelima, opasnost od šiijske sekte leži u licemjernom pristupu šiijskih misionara, koji izmeđuostalog, metodom “bratstva i jedinstva” pokušavaju pridobiti simpatije i odobravanje ovdašnjih muslimana. Šiije su najglasnija skupina kada je riječ o “bratstvu i jedinstvu” islamskog ummeta, međutim svakom trezvenom muslimanu koji poznaje osnove islamske vjere ne može promaći da se šiijsko bratstvo i jedinstvo sa ostatkom islamskog ummeta svodi na kontinuiranu propagandu sumnjičenja i rušenja temeljnih islamskih ubjeđenja, koje gaje muslimani ehlu-sunneta vel-džemata. Sumnje u ispravnost Kur’ana, legitimitet vjerovjesničkog hilafeta, vrijeđanje, proklinjanje i potvaranje Poslanikovih, sallallahu alejhi we sellem, ashaba i supruga, radijallahu anhuma, su samo vrh šiijskog nevremena koje se nadvilo nad našim narodom. Odlučni da se pridržavamo autentičnih stavova naših ispravnih prethodnika, utemeljenih na vjerodostojnim šerijatskim tekstovima, web-portal siizamotvoreno.com će se spremno suočiti sa svim potvorama, lažima i beskrajnim sumnjama koje šiijski misionari putem medija i literature unose u vjerovanje našeg naroda. Kroz koncept, “Upoznaj zablude šiizma kroz šiijske predaje i fetve, govor šiijskih autoriteta, odgovore islamskih učenjaka!”, web-portal siizamotvoreno.com, insistira isključivo na naučnoj argumentaciji i dijalogu!

web-portal siizamotvoreno.com