O iskrivljenosti ajeta u suri Ali-Imran Muhammed Husejn el-E’alami el-Ha’iri, Da’iretul-me’arifiš-ši’jjetul-amme, 1/364. El-Me’mun je upitao er-Rida’a, alejhis-selam: „Je li Allah odlikovao itru (Poslanikovu porodicu) nad... O iskrivljenosti 33. ajeta u suri Ali-Imran

Iskrivljenost ajeta u suri Ali-Imran 33

O iskrivljenosti ajeta u suri Ali-Imran

Muhammed Husejn el-E’alami el-Ha’iri, Da’iretul-me’arifiš-ši’jjetul-amme, 1/364.

El-Me’mun je upitao er-Rida’a, alejhis-selam: „Je li Allah odlikovao itru (Poslanikovu porodicu) nad ostalim ljudima?“ Odgovorio mu je, alejhis-selam: „Allah Uzvišeni jasno je u muhkemu(jasnim ajetima) Svoje Knjige ukazao na odabranost itre nad ostalim ljudima.“ El-Me’mun je upitao: „A gdje je to u Allahovoj Knjizi? “er-Rida, alejhis-selam, reče: „U riječima Uzvšenog: „Uistinu! Allah je odabrao Adema i Nuha i porodicu Ibrahimovu i porodicu Imranovu, nad svjetovima.“(vidjeti suru Ali Imran, 33.) El-Kummi u svom Tefsiru bilježi da je alejhis-selam, rekao: „Objavljeno je ili odlikovani su porodica Ibrahimova i porodica Imranova i Muhammedova porodica nad ostalim svjetovima, ali su oni “i porodica Muhammedova”, izbacili iz Knjige i izbrisali su to.