Ebu Ali el-Fadl ibnul-Hasan et-Tabersi, Medžme’ul-bejan fi tefsiril-Kur’an, str. 807. Komentirajući ajete: „Neka među vama bude ummet (grupa onih) koji će na dobro pozivati... O iskrivljenosti ajeta u suri Ali-Imran 2

O iskrivljenosti ajeta 104-110 sure Ali Imran

Ebu Ali el-Fadl ibnul-Hasan et-Tabersi, Medžme’ul-bejan fi tefsiril-Kur’an, str. 807.

Komentirajući ajete: „Neka među vama bude ummet (grupa onih) koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.“ (Ali Imran, 104) „Vi ste ummet (narod) najbolji od svih koji se ikada pojavio…“ (Ali Imran, 110) Tabersi kaže: „Preneseno je od Ebu Abdullaha, alejhis-selam: „Neka među vama bude imama…“ i „Vi ste imami najbolji od svih koji su se ikada pojavili…