Muhammed er-Rida er-Radavi, Kezebu aleš-ši’a, str. 229. „A da samozvani sljedbenici islama i sunneta vole ehli-bejt, alejhimus-selam, ne bi slijedili one koji su skrenuli... O imamima mezheba ehlu-sunneta

Muhammed er-Rida er-Radavi, Kezebu aleš-ši’a, str. 229.

„A da samozvani sljedbenici islama i sunneta vole ehli-bejt, alejhimus-selam, ne bi slijedili one koji su skrenuli s njihovog puta, kao što su Ebu Hanife, eš-Šafi’i, Malik i Ibn Hanbel, od kojih nijedan nije vidio Allahovog Posalnika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, niti (direktno) prenosi od njega.“