Sejjid Kemal Hajderi priznaje! Nema šiizma bez tekfira svih nešiija!   Nema šiizma bez tekfira svih nešiija!

Sejjid Kemal Hajderi priznaje! Nema šiizma bez tekfira svih nešiija!