Drugo poglavlje: Ono što kvari post, a to su: Prvo i drugo: Jedenje i pijenje općenito, makar bilo malo (količinski) ili neuobičajeno. Treće: Seksualno... Nekrofilija i bestijalnosti kroz prizmu posta – bizarnosti koje se šiijama iz nekog razloga moraju pojasniti

Sejjid Hui

Drugo poglavlje: Ono što kvari post, a to su:

Prvo i drugo: Jedenje i pijenje općenito, makar bilo malo (količinski) ili neuobičajeno.

Treće: Seksualno općenje u spolovilo ili anus, kako za činioca tako i za onoga nad kim se čini, bio živ ili mrtav, čak i ako se radi o životinji, prema predostrožnosti obavezno. A ako je imao namjeru seksualnog odnosa ali sumnja je li ušao dužinom glavića, pokvaren mu je post, ali nije dužan izvršiti kefaret. A post nije pokvaren ako je imao namjeru tefhiza, pa naprimjer nenamjerno uđe u jedan od dva otvora.

Sejjid Ebul Kasim el-Hui, Minhadžussalihin, dio 1. str.263

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/723_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A6%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_262#top