Sejjid Muhammed Husejni Širazi Knjiga: Dua vel Zijare(Dove i adabi kod posjećivanja kaburova) Poglavlje: Posjeta imama Mehdija Str. 801 “Znajte da je imam Hudždže... Nebesa i Zemlja stoje u desnoj ruci šiijskog Mehdije!

Nebesa i zemlja u ruci Mehdije

Sejjid Muhammed Husejni Širazi Knjiga: Dua vel Zijare(Dove i adabi kod posjećivanja kaburova) Poglavlje: Posjeta imama Mehdija Str. 801

“Znajte da je imam Hudždže (dokaz), uistinu živ i prisutan, on je taj koji ima pravo i obavezu svih ljudi da mu se pokoravaju, i obaveza je svim ljudima da vjeruju u njegovo vođstvo, – onog u čijoj desnoj ruci stoje Nebesa i Zemlja!