9. … rekao je Zurara da je čuo Ebu Abdullaha da kaže: “El-Kaim (Mehdi) će imati gajbu(nestanak) prije nego što se pojavi!”. Upitao sam:... Nebesa i Zemlja mu stoje u ruci, vlada kosmosom, a strah ga od ubistva! – Zašto se šiijski Mehdi skrio u pećinu!?

الكافي

9. … rekao je Zurara da je čuo Ebu Abdullaha da kaže: “El-Kaim (Mehdi) će imati gajbu(nestanak) prije nego što se pojavi!”. Upitao sam: Zašto?. Odgovorio je: “Zbog straha za ovo.” – pa se uhvatio za stomak misleći na ubistvo.

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, El-Usul minel Kafi, 1/208.