Naš Gospodar nije onaj čiji je Vjerovjesnik Muhammed a halifa Ebu Bekr! Niametullah el-Džezairi, El-Envarun-nu’manije, 2/278 Mi nemamo ništa zajedničko sa sunnijama: Ni Boga,... Naš Gospodar nije onaj čiji je Vjerovjesnik Muhammed a halifa Ebu Bekr!

el Džezairi - Naš Gospodar nije onajNaš Gospodar nije onaj čiji je Vjerovjesnik Muhammed a halifa Ebu Bekr!

Niametullah el-Džezairi, El-Envarun-nu’manije, 2/278

Mi nemamo ništa zajedničko sa sunnijama: Ni Boga, ni Poslanika, ni imama, zato što oni kažu da je njihov Gospodar onaj čiji je Vjerovjesnik bio Muhammed, a njegov halifa Ebu Bekr. Mi kažemo: Naš Gospodar nije onaj čiji je Vjerovjesnik Muhammed i čiji je halifa Ebu Bekr. Niti je On naš Gospodar, niti je ovaj naš Poslanik.”