Pitanje: Žena je tvrdila da je u menopauzi, imala je znakove menopauze i postala uvjerena da je u menopauzi te je postupila kako ta... Mut’a – lutrija na kojoj učesnici osvajaju dijete!

Hui

Pitanje: Žena je tvrdila da je u menopauzi, imala je znakove menopauze i postala uvjerena da je u menopauzi te je postupila kako ta situacija nalaže, potom se udala za jednu osobu privremenim brakom (muta-opačina), nakon nekog perioda udala se muta-brakom za drugog, a nakon nekog perioda i za trećeg muta-brakom. Nakon ovog opetovanovog stupanja u brak žena je ostala noseća. Kojem (mužu) pripada dijete u ovoj situaciji? Da li u određivanju (oca) u ovoj situaciji treba posegnuti za izvlačenjem ili ne?

Odgovor: U navedenoj situaciji: s obzirom da je veza prvog sa spomenutom ženom prekinuta, dijete se ne pripisuje njemu. Tada, ako je brak sa prvim i drugim bio tokom perioda koji pripada prvom, oba ugovora su neispravna i spolni odnos s obojicom je nejasnog statusa, tako da dijete pripada jednom od njih i tada će se pristupiti izvlačenju (“dobitnika”). A ako su oba ugovora bila nakon isteka roka – oba su ispravna i u tom slučaju dijete pripada trećem.

Veliki ajatolah Ebul-Kasim el-Hui

Fetve Ebu Kasima el-Huija, sa website-a Huijeve fondacije “Imam Al-Khoei Benevolent Foundation New York”

http://www.al-khoei.us/fatawa1/?id=1928