Abdullah ibn Džafer el-Himjeri, Kurbul-isnad, str. 252., Mu’essesetu Alil-bejti alejhimus-selam li ihja’it-turas 997. I kaže: bio sam na putu sa svojim bratom radi nekog... Mut’a bez svjedoka i razglašavanja

 

Muta bez svjedoka i razglasavanja

Abdullah ibn Džafer el-Himjeri, Kurbul-isnad, str. 252., Mu’essesetu Alil-bejti alejhimus-selam li ihja’it-turas

997. I kaže: bio sam na putu sa svojim bratom radi nekog njegovog imetka i s nama je bio samo jedan njegov mladi sluga, pa mu je rekao: „Udalji se dječače! Želim da govorim.“ I rekao mi je: „Šta kažeš o čovjeku koji je oženio ženu mut’a brakom na ovom i na drugom mjestu bez razglašanja i bez svjedoka?“ Rekao sam: „To je pokuđeno.“ Kazao mi je: „Naprotiv. Slobodno je ženi na ovom i na drugom mjestu bez svjedoka i razglašavanja!“