Poglavlje: Poguđenost oporuke (dijela nasljedstva) ženskoj osobi  5534- Upitan je Ebu Džafer, alejhis-selam, o ajetu “I ne dajite maloumnima imanja vaša”, pa je rekao:... Mizoginija i duodecimalni šiizam II: Ne dajite imetak ženama i onima koji piju alkohol

Poglavlje: Poguđenost oporuke (dijela nasljedstva) ženskoj osobi

 5534- Upitan je Ebu Džafer, alejhis-selam, o ajetu “I ne dajite maloumnima imanja vaša”, pa je rekao: “Ne dajite ga onome ko pije alkohol i ne dajite ga ženama. A nema većeg maloumnika od konzumenta alkohola.”

Ibn Babawejh (Šejh Es-Saduk) Men la jahduruhul-fekih, 4/170.

Komentar i opaske: Allama-šejh Husejn el-A‘lemi.

Izdavač: Muessesetul-A‘lemi lil-matbuat, Bejrut, Liban. Prvo izdanje, godina izdanja: 1986.