Šesto: Da je Alejhis-selam, napravio slona od gline, zajahao ga i odletio na njemu u Mekku. Kabisa ibn Abdulhamid veli: “Rekao mi je Džabir... Mewla Bakir i leteći slon

TABRI

Šesto: Da je Alejhis-selam, napravio slona od gline, zajahao ga i odletio na njemu u Mekku.

Kabisa ibn Abdulhamid veli: “Rekao mi je Džabir ibn Jezid el-Džufi veli: ‘Vidio sam svog mevlu Bakira, alejhis-selam, kako je od gline napravio slona i poletio sa njim u zrak i odletio na njemu u Mekku i vratio se.’ Nisam mu povjerovao dok nisam vidio Bakira, alejhis-selam, i rekao mu: ‘Obavijestio me je Džabir da si napravio tako i tako.’, pa je napravio isto to, uzjahao je i posjeo me sa njim i odbacio me do Mekke i vratio me nazad.”

Medinetu meadžiz, Hašim el-Bahrani, 5/10.