To što je spomenuo naš veliki učitelj, da iz ajeta i predaja proizlazi zabrana ogovaranja brata mumina, podrazumijeva se da nema bratstva i nepovredivosti... Merdža Sadik Ruhani o nepostojanu bratstva i nepovredivosti između šiija i oponenata (ehlu-sunneta)

To što je spomenuo naš veliki učitelj, da iz ajeta i predaja proizlazi zabrana ogovaranja brata mumina, podrazumijeva se da nema bratstva i nepovredivosti između nas i oponenata (ehlu-sunneta).

Veliki ajatola Sadik Ruhani

Minhadžul-fekaha et-ta’liku ala mekasibiš-šejhil-e’azami tom 2., str.12