Rekao je Alija: Pa sam otišao i prodao ga (štit, oklop) za četiri stotine dirhema Osmanu ibn Affanu. Kada sam uzeo dirheme od njega,... Medžlisi opet šokira šiije – Osman r.a. platio Alijin, r.a. mehr Fatimi, r.a.

Rekao je Alija: Pa sam otišao i prodao ga (štit, oklop) za četiri stotine dirhema Osmanu ibn Affanu. Kada sam uzeo dirheme od njega, a on od mene štit, rekao mi je: “Ebul-Hasane, meni ovaj štit nije potrebniji nego tebi, a tebi su ti dirhemi potrebniji nego meni.” Rekao sam. “Tako je.”, a on reče: “Neka ti ovaj štit bude poklon od mene.”, pa sam uzeo i štit i dirheme i otišao kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi, stavio pred njega štit i dirheme, i obavijestio ga o Osmanovom postupku, pa je uputio hajr-dovu za njega. I Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, je zagrabio dirheme šakom, pa je zatražio da mu pozovu Ebu Bekra. Dao mu je dirheme i rekao: “Ebu Bekre, ovim dirhemima kupi mojoj kćeri ono što joj je potrebno za kuću. Sa njim je poslao Selmana i Bilala da mu pomognu u nošenju onoga što kupi.”

Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, 43/130.

Izdavač: Daru ihjait-turasil-Arabi, Bejrut, Liban.