I vladar vjernika, alejhis-selam, je spomenuo da je prva životinja koja je umrla nakon smrti Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve alihi, (magarac) Ufejr.... Magarac Ufejr – prenosilac šiijskog hadisa

magarac ravija

 

I vladar vjernika, alejhis-selam, je spomenuo da je prva životinja koja je umrla nakon smrti Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve alihi, (magarac) Ufejr. U momentu smrti Allahovog Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, on se otrgao s povoca i počeo je juriti dok nije došao do bunara Beni Hatme u Kubau, pa se bacio u njega i to mu je postao kabur.

Preneseno je da je vladar vjernika, alehis-selam, kazao: “Taj magarac je razgovarao sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve alihi, i rekao mu je: ‘Draži si mi od oca i majke! Zaista, moj otac mi je pričao, od svog oca, od njegovog djeda, od njegovog oca da je bio sa Nuhom na lađi, pa je Nuh došao kod njega i pomilovao ga po stegnu, potom je rekao: ‘Iz kičme ovog magarca izaći će magarac kojeg će jahati prvak svih vjerovjesnika i njihov pečat.’, pa hvala Allahu koji je učinio da ja budem taj magarac.’

MUhammed ibn Jakub el Kulejni

El-Usul minel-Kafi, 1/23,

Darul-adva, Bejrut.