Magarac Ufejr – pouzdani prenosioc šiijskog hadisa