Kanber mevla Emirlil-muminin je rekao: “Bio sam kod emirlul-muminina kad mu je došao neki čovjek i kazao: “Vladaru vjernika, poželio sam se lubenice.” Emirul-muminin,... Lubenice nasibijke (mrziteljke ehli-bejta)

lubenica koja nije prihvatila vilajet alije

Kanber mevla Emirlil-muminin je rekao: “Bio sam kod emirlul-muminina kad mu je došao neki čovjek i kazao: “Vladaru vjernika, poželio sam se lubenice.” Emirul-muminin, alejhis-selam, naredio mi je da kupim lubenicu, pa sam se zaputio sa jednim dirhemom i dali su nam tri lubenice. Rasjekao sam jednu, ali je bila gorka, pa sam rekao: “Emirul-muminine, gorka je.” Kazao je: “Baci je. Od vatre u vatru!” Rasjekao sam drugu, ali je bila kisela, pa sam rekao: “Kisela je, emirul-muminine.” Kazao je: “Baci je. Od vatre u vatru.” Rasjekao sam treću, ali je bila crvava, pa sam rekao: “Crvava je, emirul-muminine.” Rekao je: “Baci je. Od vatre u vatru.” Potom sam se sa drugim dirhemom zaputio i donesoše nam druge tri lubenice. Ja sam skočio na noge i rekao: “Emirul-muminine, poštedi me od toga da ih siječem.” – kao da mu se zgadilo da ih siječe. Emirul-muminin mu reče: “Sjedi, o Kanbere, njoj je Allah naredio.” Pa sam sjeo i rasjekao jednu. Bila je slatka, pa sa rekao: “Slatka, emirul-muminine.” Rekao je: “Jedi, i daj da i mi jedemo.” Pojeo sam jednu krišku, a jednu sam dao emirul-mumininu, a jednu čovjeku koji je sjedio sa njim. Emirul-muminin se okrenuo prema meni i rekao: “O Kanbere, Allah, tebareke ve te ‘ala, izložio je naš vilajet stanovnicima nebesa i Zemlje od džina i ljudi i plodova i ostalog, pa oni koji su prihvatili su dobri, čisti i prijatni, a koji su odbili su pogani, pokvareni i smrdljivi.””

Šejh El-Mufid, El-Ihtisas, str. 249

Izdanje: Džemaatul- muderrisine fil-ahavzatil-ilmije, Kom, Iran.