Rekao je vladar mumina (tj. Alija, radijallahu anhu): “Ne poučavajte svoje žene suri Jusuf i nemojte im je učiti, jer su u njoj (tj.... Kur‘anska sura izaziva smutnju pa je ženama zabranjeno njeno slušanje i učenje

Rekao je vladar mumina (tj. Alija, radijallahu anhu): “Ne poučavajte svoje žene suri Jusuf i nemojte im je učiti, jer su u njoj (tj. njenom sadržaju) smutnje, a podučavajte ih suri Nur jer su u njoj pouke.”

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, Furuul- Kafi, 5/516.