Šiije tvrde da je Ebul-Hasan Musa, alejhis-selam, rekao: “Zaista se Allah rasrdio na šiije i dao mi je da biram: ili sebe ili njih,... Korijeni kršćanske dogme – žrtvovanje imama za iskupljenje šiijskih grijeha

14877658_1712330202426991_1711456449_n

Šiije tvrde da je Ebul-Hasan Musa, alejhis-selam, rekao: “Zaista se Allah rasrdio na šiije i dao mi je da biram: ili sebe ili njih, i ja sam ih, Allaha mi, zaštitio sobom.”

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni El-Usul minel-Kafi, 1/260. Izdavač: Darul-adva, Bejrut.