346. Upitan je ebu Džafer (Muhammed el-Bakir, peti imam) alejhis-selam. Može li vjernik biti iskušan (homoseksualizmom)? Odgovorio je. “Da. Ali, treba biti gornji, a ne... Kod šiija vjernik može biti i homoseksualac, dok je “gornji” pri općenju

346. Upitan je ebu Džafer (Muhammed el-Bakir, peti imam) alejhis-selam. Može li vjernik biti iskušan (homoseksualizmom)? Odgovorio je. “Da. Ali, treba biti gornji, a ne donji”

Knjiga: El-Mahasin

Poglavlje: Kazna za onoga ko dopusti da mu se “priđe”, str. 201/202., predaja br. 346.

Autor: Ahmed ibn Muhammed ibn Halid el-Berki