Od Ebu Džafera (Muhammed el-Bakir), alejhis-selam, da je rekao: “Na dan Kurban bajrama Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, izašao je u Medinu nagog... Kod šiija: Poslanik nag (go) jaše devu i vazi ženama u Medini

Od Ebu Džafera (Muhammed el-Bakir), alejhis-selam, da je rekao: “Na dan Kurban bajrama Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, izašao je u Medinu nagog tijela jašući devu i prošao je pored grupe žena, pa se zaustavio pred njima i kazao im: ‘O skupino žena, udjeljujte sadaku i pokoravajte se svojim muževima, jer većina vas je u Vatri. ’Kad su to čule, zaplakale su, potom je jedna od njih stala pred njega i rekla: ‘Allahov Poslaniče, zar u Vatri sa nevjernicima, a mi, tako mi Allaha, nismo nevjernice da bismo bile u Vatri.’ On je rekao: ‘Vi ste nevjernice u (tj. poričete) pravo muževa.’”

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, Furuul-Kafi, 5/514. Izdavač: Darul-adva, Bejrut.