Ebu Abdullah, alejhis-selam, je rekao: “Ko kihne, potom stavi ruku na nosnu kost i onda kaže: ‘Hvala Allahu Gospodaru svjetova. Hvala Allahu mnogo kako... Ko bi reko čuda da se dese! – Kad šija kihne i ptičica prhne!

bajkovita cudesa

Ebu Abdullah, alejhis-selam, je rekao: “Ko kihne, potom stavi ruku na nosnu kost i onda kaže: ‘Hvala Allahu Gospodaru svjetova. Hvala Allahu mnogo kako je On dostojan, i neka je salavat i selam na Muhammeda Vjerovjesnika i njegovu porodicu’, izaći će iz njegove nozdrve ptica manja od skakavca a veća od muhe, te će doletjeti do ispod Arša i do Sudnjeg dana će moliti Allaha da mu oprosti.”

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni El-Usul minel-Kafi, 2/657 Izdavač: Darul-adva, Bejrut.