Kisra mušrik ali ne i u vatri

Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, Tarihu emiril-mu’minin, 41/214. Alija, alejhis-selam, je došao u Kisrin Ajvan i sjeo. Zatražio je da mu se donese vode u lavoru. Potom je jednom čovjeku kazao: „Stavi ovu lobanju u lavor.“ Potom je kazao: „Zaklinjem te, o lobanjo, da me obavijestiš ko sam ja i ko…