Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, Tarihu emiril-mu’minin, 41/214. Alija, alejhis-selam, je došao u Kisrin Ajvan i sjeo. Zatražio je da mu se donese vode u... Kisra mušrik ali ne i u vatri

Kisra mušrik, ali nije u vatri

Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, Tarihu emiril-mu’minin, 41/214.

Alija, alejhis-selam, je došao u Kisrin Ajvan i sjeo. Zatražio je da mu se donese vode u lavoru. Potom je jednom čovjeku kazao: „Stavi ovu lobanju u lavor.“ Potom je kazao: „Zaklinjem te, o lobanjo, da me obavijestiš ko sam ja i ko si ti!“ Tad lobanja elokventnim riječnikom reče: „Ti si vladar vjernika i odlični vesijja i imam bogobojaznih, a ja sam Allahob rob i sin Allahove robinje, Kisra Anuširvan.“ Vladar vjernika, alejhis-selam, ga je upitao: „Kakvo je tvoje stanje?“ Odgovorio je: „Vladaru vjernika, ja sam svojim podanicima bio pravedan, blag i milostiv vladar i nisam bio zadovoljan s nepravdom, ali sam bio u vjeri vatropoklonika. Muhammed, sallallahu alejhi ve alihi, se rodio u vrijeme moje vladavine i u noći u kojoj se rodio, srušile su se dvadeset i tri terase mog dvorca. Htio sam povjerovati u njega jer sam čuo mnogo toga o njegovom velikom ugledu, vrlinama, položaju i ponosu na nebesima i na Zemlji, ali sam to zanemario i zaokupio se vlašću. O kako je velika blagodat i položaj koji mi je promakao jer nisam povjerovao u njega! Ali, i pored tog nevjerstva, Uzvišeni Allah me je poštedio patnje u Vatri bereketom moje pravde i pravičnosti prema podanicima i ja sam sada u Vatri, ali joj je zabranjeno da me prži. O žalosti što nisam povjerovao u Njega! Sad bih bio uz tebe, o gospodine Muhammedovog, sallalahu alejhi ve alihi, ehli-bejta, i emire njegovog ummeta.“Kaže: Ljudi su zaplakali i stanovnici Sabata su otišli svojim porodicama i obavijestili ih šta je bilo i šta se zbilo. I razišli su se o značenju (suštini prirode) „vladar vjernika“. Iskreni su rekli da je vladar vjernika, alejhis-selam, Allahov rob, Njegov velij i vesijj Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi, neki su rekli da je on Vjerovjesnik(Alija, r.a.), sallallahu alejhi ve alihi, a neki su rekli da je on Gospodar, a ti (koji su to rekli) su Abdullah ibn Sebe’ i njegovi sljedbenici. Oni su kazali: „Ako nije Gospodar, kako je oživio mrtve?“ Kaže: To je čuo vladar vjernika, pa su mu se prsa stegla i pozvao ih je i rekao im…