Šejh el-Mufid, el-Mukni’ah, str. 85. Izdavač: Darul-Mufid/taba’a-nešr-tevzi’ „Nikome od ehlil-imana (šiije imamije) nije dozvoljeno da ogasule onoga koji oponira istini u pogledu vela’a (fusnota... Kad šiije klanjaju džennazu sunijama, obavezni su ga proklinjati!

Kako klanjati dzenazu sunijama

Šejh el-Mufid, el-Mukni’ah, str. 85. Izdavač: Darul-Mufid/taba’a-nešr-tevzi’

„Nikome od ehlil-imana (šiije imamije) nije dozvoljeno da ogasule onoga koji oponira istini u pogledu vela’a (fusnota 6: u drugoj verziji – „vilajeta“), niti da mu klanja (dženazu), osim ako ga nužda natjera u smislu tekijje, pa će ga ogasuliti kako se gasuli ehlul-hilaf (oponenti šiijskom vjerovanju) i neće sa njim ostaviti grančicu. A ako mu klanja (dženazu), tokom namaza će ga proklinjati i neće doviti za njega!