Njegove, alejhis-selam, riječi: “Pa im je predočen vilajet nas ehli-bejta” ukazuje na ono što smo ranije spominjali – da je Allah Uzvišeni neživim tvarima... Jadni vrabac – šiije ga mrze samo zato što je sunija

vrabac sunnija

Njegove, alejhis-selam, riječi: “Pa im je predočen vilajet nas ehli-bejta” ukazuje na ono što smo ranije spominjali – da je Allah Uzvišeni neživim tvarima dao neku vrstu osjećaja i razumijevanja pomoću kojeg spoznaju svog Stvoritelja i Tvorca, slave Ga, i na taj način Njegove evlije spoznaju dokaze protiv stvorenja i time neki od njih prihvataju vilajet imama, alejhimus-selam. Pa koja zemlja ga (vilajet) prihvati biva slatka, plodna i pogodna za sijanje, a koja ga ne prihvati biva slana, neplodna, smrdljiva i ni na koji način ne donosi dobro.

I hajvanima je predočen (vilajet), pa koji su prihvatili postali su mubareć, halal za jesti, a koji nisu prihvatili postali su pogani i haram za jesti, pa ih jedu samo oponenti (sunije i druge nešiije)… Također i ptice. Preneseno je da vrabac voli toga i toga. On (vrabac) je sunija i treba ga ubiti na bilo koji način i likvidirati ga, a njegovo konzumiranje (nije dozvoljeno), isto tako i brojne životinje, slatki i gorki plodovi i mahunarke.

Niametullah El-Džezairi, El-Envarun-Numanijje, 1/292.

Izdavač: Muessesetul-eala lil-matbuat, Bejrut, Liban.